Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του DESTOPARTO.GR .Κάνοντας χρήση του site μας, συμφωνείτε με τους κάτωθι όρους, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά.

 • Η χρήση τέτοιων εγγράφων από αυτόν τον διακομιστή περιορίζεται αποκλειστικά για πληροφοριακούς και μη εμπορικούς σκοπούς ή είναι μόνον προσωπική και δεν θα αντιγραφούν ούτε θα τεθούν σε άλλο δίκτυο υπολογιστών, ούτε θα διανεμηθούν με άλλα μέσα επικοινωνίας
 •  Δεν επέρχεται καμία απολύτως επέμβαση στα έγγραφα. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διώκονται νομικά.
 • Το DESTOPARTO δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.
 • Το DESTOPARTO δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.
 • Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση του WWW. DESTOPARTO.GR σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη.
 • Η ευθύνη για τα περιεχόμενα των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε σας.
 •  Η DESTOPARTO δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρετε. Ζητάμε να συμπληρώνετε σωστά τα πεδία (όνομα, διεύθυνση, φόρμες επικοινωνίας. Μήνυμα, κτλ) στις on-line φόρμες επικοινωνίας.
 • Η χρήση του site του DESTOPARTO υπόκειται στους Ελληνικούς και τους Διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε το site μας με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Ευθύνη του χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα για:

 •  Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο DESTOPARTO  ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
 •  Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π..
 •  Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).
 •  Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.
 •  Αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή του εξοπλισμού ή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
 •  Ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων.
 • Παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

 Επίσης συμφωνούν ότι όλα τα μέλη, οι συνεργάτες, οι υπάλληλοι, και η διοίκηση το DESTOPARTO.GR δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει από τρίτα μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το site DESTOPARTO.GR.

 Κάθε χρήση αντίθετη προς τα ανωτέρω εκτός των τυχών ή αστικών κυρώσεων

επιφέρει και διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση.

 

 

 

3. Πνευματικά Δικαιώματα

Στην ιστοσελίδα αυτή περιλαμβάνεται υλικό το οποίο ανήκει στο DESTOPARTO και

προστατεύεται από το Νόμο. Όλα όσα στον εν λόγω ιστότοπο περιέχονται (κείμενα,

φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, και λογισμικό) είναι πνευματική ιδιοκτησία

του DESTOPARTO και προστατεύονται από την Ελληνική και την Διεθνή

Νομοθεσία.

Η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, και η αναμετάδοση του παραπάνω υλικού χωρίς την

έγγραφη συναίνεση του DESTOPARTO απαγορεύεται.

Η εμφάνιση του εν λόγω υλικού στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει σε καμιά

περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης

του.

4. Όρια Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το site μας, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας

ευθύνη. Το DESTOPARTO κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες

υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές

ή λάθη. Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμος σε άλλον ιστότοπο, παρέχεται για

την δική σας διευκόλυνση και για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που

παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά ουδεμία ευθύνη φέρουμε. Στις

απεικονίσεις ορισμένων προϊόντων πιθανόν οι φωτογραφίες των να είναι ενδεικτικές.

5. Ισχύων Νόμος

Το εν λόγω site DESTOPARTO έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την GLOBALL

ATTRACT, στον  Βόλο και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση και την

ερμηνεία του. Στην περίπτωση που θα επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα

μας από άλλη χώρα, να έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να ακολουθείτε και να

εφαρμόζετε τους Νόμους της χώρας από την οποία μας επισκέπτεσθε.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με τo DESTOPARTO το οποίο

έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο και στους παραπάνω όρους της

ιστοσελίδας χωρίς καμία προειδοποίηση.

6. Δήλωση Εχεμύθειας

Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά το site DESTOPARTO.GR

Αγαπητοί επισκέπτες όταν στέλνετε ένα e-mail online, η πληροφορία που μας

παρέχετε χρησιμοποιείται μόνο για να σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά ή με άλλο

τρόπο στην ερώτησή σας. Θεωρούμε την ηλεκτρονική αλληλογραφία που μας

στέλνετε πλήρως εμπιστευτική και απόρρητη. Δεν μεταβιβάζουμε το περιεχόμενο

αυτών παρά μόνο στον άμεσα ενδιαφερόμενο αποδέκτη και στον νόμο, εφόσον αυτό

μας ζητηθεί ή στην περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος θεωρούμε ότι μας

θίγει.

Τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας

και την περιουσία μας αλλά και να προστατευθούμε ενάντια στην κακή ή στην μη

εξουσιοδοτημένη χρήση της ιστοσελίδας www.destoparto.gr αλλά και στην

υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε την προσωπική μας ασφάλεια ή την περιουσία

των χρηστών και του κοινού μας.

Παρ’ όλα αυτά, εάν μας δώσετε ψευδή ηλεκτρονική διεύθυνση ή προσπαθήσετε να

πάρετε τη θέση κάποιου άλλου όταν στέλνετε πληροφορίες online, όλες οι

πληροφορίες – καθώς επίσης και το IP address – θα αποτελούν μέρος

οποιασδήποτε έρευνας. Ίσως χρειασθεί οι άνθρωποι του destoparto.gr να

επεξεργαστούν το ηλεκτρονικό σας μήνυμα σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα.

Επίσης, να έχετε υπόψη σας ότι αν ζητήσετε βοήθεια στο τμήμα εξυπηρέτησης

πελατών του destoparto.gr ο υπεύθυνος εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας,

για να σας βοηθήσει σε θέματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θα χρειασθεί να έχει

πρόσβαση σε όλο το εύρος των πληροφοριών το οποίο είναι σχετικό με το αίτημά

σας, συμπεριλαμβανομένων της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και των μηνυμάτων

σας.

Το destoparto.gr έχει συνδέσεις με άλλους ιστότοπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι και

υπόλογοι για την πολιτική ασφαλείας τους ή για τον τρόπο με τον οποίο

διαχειρίζονται τους ηλεκτρονικούς τους επισκέπτες.

7. Ασφάλεια Συναλλαγών

Το destoparto.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των

Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει

όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να

εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών,

διασφαλίζονται ως απόρρητες.